O LCOY

Local Conference of Youth Poland 2019

W 1994, w życie weszła Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). UNFCCC to międzynarodowy traktat, który ma na celu ograniczenie zmian klimatu wywoływanych przez człowieka. Od czasu jego uchwalenia, głowy wszystkie państw członkowskich ONZ spotykają się na dorocznej Konferencji Stron (COP). Do największych osiągnięć COP należą Protokół z Kioto z 1997 i Porozumienie Paryskie z 2015.

Jaki to ma związek z naszą konferencją?

UNFCCC stara się brać pod uwagę głosy wszystkich części społeczeństwa, w tym młodzieży i dzieci. Z tego powodu zostało powołane YOUNGO, oficjalne przedstawicielstwo dzieci i młodzieży. Jedną z głównych inicjatyw YOUNGO jest organizowanie Konferencji Młodzieży (COY). Co roku, Global COY odbywa się w tym samym miejscu co COP, a wiele lokalnych COY ma miejsce w różnych częściach świata.

Organizatorzy LCOY dają szansę lokalnej młodzieży na rozmowę o sprawach klimatu i zachęcają ich do działania. Podczas LCOY, młodzi ludzie mają okazję poznać osoby z podobnymi zainteresowaniami, wymienić się doświadczeniami oraz uczyć się od innych. Dzięki LCOY, młodzież ma możliwość dołączenia do międzynarodowej sieci aktywistów, aby współpracować na poziomie lokalnym, krajowym i światowym. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat COY, sprawdź oficjalną stronę ruchu pod tym adresem.

W tym roku, LCOY po raz pierwszy w historii odbędzie się w Polsce. Jesteśmy bardzo podekscytowani z tego powodu i liczymy, że już wkrótce zobaczymy Cię w Katowicach!